Medlem

MEDLEMSKAP I ANDENES SKYTTERLAG

Andenes Skytterlag stiller som krav at skyttere som på permanent basis benytter fasilitetene i Bjørndalen og skytterlagets skiver i bomberommet skal stå som medlem. Skyttere som periodevis benytter fasilitetene betaler en bruksavgift på 50 kr per dag i tillegg til ev annen avgift. Dette skal ansvarlig standplassleder påse at blir innbetalt eller VIPPSET (#99208) til Andenes Skytterlag.


Medlemskap i Andenes Skytterlag koster 500 kr for seniorskyttere (over 18 år) og 300 kr for ungdomsskyttere (under 18 år). Medlemsåret er fra 1.1 til 31.12.

For innmelding må skjema på nettsiden til Andenes Skytterlag fylles ut samt at medlemskontigent VIPPSES (#10248) eller overføres bank (1503.47.35562) ved innmelding.


Fyll ut skjema på https://www.dfs.no/innmelding for 

Dette finnes i skytterboka til DFS.


Ungdomsklassene


Klasse nybegynner ung (NU)

Skyttere i denne klasse skal maksimum fylle15 år i kalenderåret.

Nedre aldersgrense på 10 år anbefales for all aktiv- itet i DFS utenom lagsplan.

Ingen skyttere som har deltatt i klassene rekrutt, eldre rekrutt eller junior på noe nivå kan gå tilbake til klasse NU. Skyttere i klasse NU kan skifte til klasse rekrutt eller eldre rekrutt i løpet av kalen- deråret. Skytteren klassesettes da etter alder.


Klasse rekrutt 11-13 år (R)

Klassen omfatter skyttere som fyller 11, 12 eller 13 år i kalenderåret. Det er fastsatt en nedre alders- grense på 11 år i denne klassen. Det er kun lov til å benytte kaliber .22 i klasse R. Skyttere som ønsker å skyte med 6,5 må delta i klasse eldre rekrutt.


Klasse eldre rekrutt 14-15 år (ER)

Klassen omfatter skyttere som fyller 14 eller 15 år i kalenderåret. Dessuten skyttere som har rykket opp fra klasse rekrutt etter eget ønske.


Klasse junior 16-17 år (J)

Klassen omfatter skyttere som i kalenderåret fyller 16 eller 17 år. Dessuten skyttere på 14 eller 15 år, som har rykket opp fra klasse eldre rekrutt etter eget ønske. Nybegynnere på 16 og 17 år kan velge om de vil skyte i nybegynner voksen, klasse junior eller klasse 1.


Klasse eldre junior 18 år (EJ)

Klassen omfatter skyttere som fyller 18 i kalen- deråret. Dessuten skyttere på 15, 16 eller 17 år som har rykket opp fra klasse junior etter eget ønske.


Seniorklassene


Klasse Nybegynner Voksen (NV)

Denne klassen er en lavterskel-klasse for voksne nybegynnere på 100 meter/finfelt. Klassens nedre aldersgrense er 16 år.

Klassen gjennomføres på alle stevner.

Skyttere som har skutt i klasse 1 i 2016, gis for året 2017 anledning til å skyte i klasse NV.


Klasse 1

nybegynnere, militære mannskaper, jegere og andre som er 16 år eller eldre og som tidligere ikke har klassesettende resultat.


Klasse 2,3,4 og5

skyttere som har kvalifisert seg iht skytterboka,


Åpen klasse

Klassen omfatter skyttere klasseført i klasse 3 – 5 som benytter forbudte medikamenter av medisinske grunner i henhold til WADA sin dopingliste. Skyttere fra og med Juniorklassen med funksjonshemminger som gjør at de ikke kan delta innenfor DFS sitt alminnelige regle- ment. Hvert slikt tilfelle skal godkjennes av generalsekretæren.


Jegerklassen

Konkurransetilbudet for denne klassen gis i både bane- og feltskyting. Jegerklassen følger program og skytetider som for klasse 1 på baneskyting (200/300 meter) og i feltskyting. Jegerklassen kan alternativt skyte finfelt med samme program som klasse eldre rekrutt. Det skal fortrinnsvis benyttes godkjente DFS fig- urer, ikke dyrefigurer. Skyttere klasseført i klasse

1 kan velge å skyte i jegerklassen fra stevne til stevne, men ikke i sin ordinære klasse på samme stevne.

Medlemskap i skytterlag tilsluttet DFS kreves for å kunne delta i konkurranser. Det gis ikke tilbud til jegerklassen i landsdelskretsmesterskap og på landsskytterstevnet. Dvs. at de kan delta opp til og med samlagsmesterskap.


Veteranklassene


Klasse V55

Klassen omfatter skyttere fra og med det år de fyller 55 år. Skyttere som har nådd alderen for klas- sen, og som skyter i klasse 1-5, AG3, V65 og V73, kan etter eget valg gå over til denne klassen. Klasse V55 skyter grovfelt som klasse 2-5. Skyttere i klasse V55 kan velge å skyte i klasse 5 i offisielle mesterskap i feltskyting.


Klasse V65

Klassen omfatter skyttere fra og med det året de fyller 65 år og til og med det året de

fyller 72 år.


Klasse V73

Klassen omfatter skyttere fra og med det året de fyller 73 år.